Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRjlmuVlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Highlands Coffee

"Đích đến nghề nghiệp ý nghĩa"

  • hZWYnZRjlmuVlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubJlpb7Cx
2022

Company Menu

Company activity

Hội thao Highlands Coffee vì từ thiện

By: Highlands Coffee | Posted: Fri, 05/29/2020 - 16:20

Cứ mỗi tháng 09 về, sân chơi thường niên với tiêu điểm là Giải chung kết bóng đá nam tranh cúp Highlands Coffee hàng năm được tổ chức như một cơ hội giao lưu học hỏi và cũng là cơ hội tuyệt vời để xây dựng tinh thần đoàn kết tập thể. Nhưng mùa giải năm 2019 với Highlands Coffee sẽ thật đặc biệt với sự góp sức của Giải chạy bộ Highlands Coffee để lần đầu tiên giải HỘI THAO HIGHLANDS COFFEE VÌ TỪ THIỆN được chính thức hình thành. Mỗi cá nhân đăng ký tham gia giải chạy, Highlands Coffee đã trích một phần ngân sách cùng chi phí lợi nhuận bán các sản phẩm từ thiện chỉ bán trong mùa giải từ thiện cho quỹ xây dựng 02 Thư viện tóc cho bệnh nhân Ung thư vú tại Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội và Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Giải Bóng Đá Nam Chung Kết Toàn Quốc- Highlands Soccer Cup 2019: 

Giải Chạy Bộ - Highlands Run 2019 mở rộng:

 

Comment

hZWYnZRjlmuVlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSabmahq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaWxglpWWnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnZRjlmuVlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...