Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRjlXKblJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Highlands Coffee

"Đích đến nghề nghiệp ý nghĩa"

  • hZWYnZRjlXKblJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubJlpb7Cx
2022

Company Menu

Company activity

Ngày hội Hiến máu Nhân đạo 2019

By: Highlands Coffee | Posted: Fri, 05/29/2020 - 17:12

“Mỗi giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại”

Vì sức khỏe của cộng đồng và vì sức khỏe của chính mình, phòng Nhân sự đã kêu gọi anh/chị/em nhân viên thể hiện lòng nhân đạo, tinh thần tình nguyện của mình hăng hái hưởng ứng và tham gia phong trào hiến máu cứu người, coi đó là trách nhiệm và bổn phận thiêng liêng của mỗi thành viên trong gia đình Highlands Coffee. Người có đủ điều kiện sức khỏe, hiến máu một lần có thể cứu sống nhiều người bệnh, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình họ và giúp cho ngành y tế bớt khó khăn về tình trạng thiếu máu khi cần cứu chữa người bệnh bằng truyền máu.

Với những ý nghĩa nhân đạo sâu sắc như trên, phòng Nhân sự đã phối hợp với Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học Trung Ương để tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo cho toàn thể cán bộ, nhân viên hiện đang làm việc trong gia đình Highlands Coffee. 


Comment

hZWYnZRjlXKblJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSabmmhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaWxglpWWnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnZRjlXKblJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...