Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRjlXKalJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Highlands Coffee

"Đích đến nghề nghiệp ý nghĩa"

  • hZWYnZRjlXKalJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubJlpb7Cx
2022

Company Menu

Company activity

Ngày hội thiếu nhi 01/06

By: Highlands Coffee | Posted: Fri, 05/29/2020 - 16:10

Với mong muốn mỗi Ba Mẹ sẽ thật “Hiểu để thương” con, thông qua chương trình Ngày hội thiếu nhi Highlands Coffee 2019 – chủ đề “Hiều để Thương”, Ban Giám Đốc Highlands Coffee muốn dành tặng cho CON TRẺ - những thế hệ tương lai của Highlands Coffee một ngày vui chơi đúng nghĩa và những ông Bố bà Mẹ Highlands Coffee thật đúng với phương châm “Người lớn bình an, con trẻ vững vàng”. Chương trình chính là sự hỗ trợ to lớn từ BGĐ công ty với mong muốn chăm lo đời sống tinh thần, trao yêu thương gặt hái yêu thương và là phần thưởng dành cho các cháu thiếu nhi Highlands Coffee trong mùa tết thiếu nhi.

Comment

hZWYnZRjlXKalJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSabmShq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaWxglpWWnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnZRjlXKalJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...